Скръбни поводи - тел. 0878525212

Цветя са нужни както за радостни поводи, така и за моментите, когато се прощаваме с познат, приятел, роднина или близък човек. Цветята говорят за любов, приятелство, искрени чувства и разбиране. В тежки моменти те ни помагат да се справим с болката, страданието и обзелата ни мъка. Помагат ни да погледнем напред и да потърсим сили, за да приемем живота и в тази му светлина.

Пишете ни на tisiamag@gmail.com